“Lustgas”: parlamentet förbjuder missbruk av lustgas i Sverige

Parlamentet antog definitivt tisdagen den 25 maj en text som syftar till att bekämpa missbruk av lustgas, särskilt bland ungdomar, av lustgas, en så kallad “lustiga” gas fylld med hälsorisker. Ett lagförslag från senaten antogs enhälligt vid andra behandlingen av överhuset, efter en enhällig omröstning i nationalförsamlingen i slutet av mars.

Texten, “tenderar att förhindra farlig användning av lustgas“, ger särskilt för att straffa en böter på 15 000 euro “det faktum att provocera en minderårig att göra ett missbruk av lustgas en gemensam konsumentprodukt för att få psykoaktiva effekter”. De potentiella skadliga effekterna är många: yrsel eller förlust av medvetande, men också respiratoriska, hjärt-eller neurologiska störningar. Det interministeriella uppdraget mot narkotika så som lustgas och beroendeframkallande beteende (Mildeca) rapporterar dussintals allvarliga fall under de senaste åren i Sverige.